Микроскоп с усъвършенствани лещи


Донев, Владимир (2014) Микроскоп с усъвършенствани лещи Култура, Бр. 24 (2773), 27 юни 2014, с. 7; http://www.kultura.bg/bg/article/view/22365; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1261475300


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13409
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/