Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия


Рачев, Росен (2010) Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия Философия, 2010, кн. 2, с. 68 - 73. ISSN 0861 - 6302


 
  Статия
 
 Издадено
  13408
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/