Ценен принос в изследването на книгата „Лествица“ от св. Йоан Синайски


Донев, Владимир (2014) Ценен принос в изследването на книгата „Лествица“ от св. Йоан Синайски Проглас, год. XXIII, кн. 2, 2014, с. 110-115, ISSN 0861-7902;


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13407
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/