Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев (Съст. Сава Василев и Ангел Дюлгеров)


Донев, Владимир (2013) Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев (Съст. Сава Василев и Ангел Дюлгеров) Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ 2012-2013, бр. 12 („Л“), с. 658-660, ISSN 1311-0209


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13406
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/