Книга за странниците в българската литература


Донев, Владимир (2013) Книга за странниците в българската литература Литературен глас, бр. 165, Год. ХХ, април 2013, с. 7; - Библиотека, 4’ 2013, с. 111-113, ISSN 0861-847X


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13403
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/