Археология чрез междутекстовостта


Донев, Владимир (2013) Археология чрез междутекстовостта В: Нобеловата награда за литературата – мост между културите, В. Търново, 2013, с. 374-377; 978-954-2968-48-1; Литернет Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146); http://liternet.bg/publish10/vdonev/evdokia-borisova.htm; ISSN 1312-2282


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13402
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/