Книга за мисията на критическото слово


Донев, Владимир (2012) Книга за мисията на критическото слово Литературен вестник, бр. 29, 19-25. 09. 2012, с. 4, ISSN: 1310-9561, COBISS.BG-ID 1246274788; http://liternet.bg/publish10/vdonev/a-velkova-meshekov.htm; ISSN 1312-2282


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13400
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/