Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.)


Тодоров, Георги (1993) Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 30, стр. 216-218.


 
  
 
 
  1340
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/