Малки постмодерни отечества. Към предисторията на българската постмодерна проза.


Донев, Владимир (2012) Малки постмодерни отечества. Към предисторията на българската постмодерна проза. Култура, бр. 17, 4 май 2012, с. 6.; http://www.kultura.bg/bg/article/view/19682; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1244723940


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13399
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/