Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия


Рачев, Росен (2006) Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия Философия, 2006, кн. 1, с. 45 - 49. ISSN 0861 - 6302


 
  Статия
 
 Издадено
  13398
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/