Carmen horrendum. The narrative model of Solzhenitsyn labour camp literature in the light of Dostoyevsky’s House of dead


Донев, Владимир (2013) Carmen horrendum. The narrative model of Solzhenitsyn labour camp literature in the light of Dostoyevsky’s House of dead „Достоевский и журнализм“ (Тезисы докладов). XV Симпозиум Международного общества Достоевского, Москва, 2013, с. 48-49, ISBN 978-5-85735-248-9


 
  Статия
 
 Издадено
  13397
 Владимир Донев

1. XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society Димитров, Емил. Забележително участие на Българско общество "Ф. Достоевски" във форума; http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=17461&sid=31; Литернет ISSN 1312-2282

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/