Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова


Донев, Владимир (2016) Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова Език и литература, бр. 3-4, 2016, с. 89-102; ISSN 0324-1270;


 
  Статия
 
 Издадено
  13394
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/