Становище за представените ръкописи на стихосбирки за конкурса „Априловски наглади“ 2016


Донев, Владимир (2016) Становище за представените ръкописи на стихосбирки за конкурса „Априловски наглади“ 2016 100 Вести, бр. 270, Година XXV, 29 ноември 2016, с. 4


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13393
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/