Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2016


Донев, Владимир (2016) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2016 100 Вести, бр. 258, Година XXV, 15 ноември 2016, с. 4


 
  Статия
 
 Издадено
  13392
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/