Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2015


Донев, Владимир (2015) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2015 100 Вести, бр. 265, Година XXIV, 17 ноември 2015, с. 4


 
  Доклад
 
 Издадено
  13390
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/