Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.)


Тодоров, Георги (1993) Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр.410 - 415.


 
  
 
 
  1339
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/