Лагерната мемоаристика на Густав Херлинг-Груджински


Донев, Владимир (2014) Лагерната мемоаристика на Густав Херлинг-Груджински Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. 2014, с. 398-404, ISBN 978-954-524-944-0; COBISS.BG-ID 1267898596


 
  Статия
 
 Издадено
  13388
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/