„Аз също се оказах чужд“: Дмитрий Лихачов и Лагерът


Донев, Владимир (2014) „Аз също се оказах чужд“: Дмитрий Лихачов и Лагерът Филoлогически сборник VI. Велико Търново – Твер. 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-524-968-6; COBISS.BG-ID 1274171364


 
  Статия
 
 Издадено
  13387
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/