Критически преглед на книгите, включени в конкурса „Априловски награди – 2014 г.


Донев, Владимир (2014) Критически преглед на книгите, включени в конкурса „Априловски награди – 2014 г. Литературен глас, бр. 177, Година XXI, декември 2014 – януари 2015, с. 6-7.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13386
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/