Достоевски и Солженицин: „Един ден на Иван Денисович“ в светлината на „Записки от Мъртвия дом“


Донев, Владимир (2014) Достоевски и Солженицин: „Един ден на Иван Денисович“ в светлината на „Записки от Мъртвия дом“ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 180-197, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588


 
  Статия
 
 Издадено
  13384
 Владимир Донев

1. Емил Димитров. XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society. – Литературен вестник, Бр. 29, Год. 22, с. 4; ISSN 1310 – 9561

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/