Свидните плодове на поезията /Предговор/


Донев, Владимир (2014) Свидните плодове на поезията /Предговор/ Харалампи Ламбев: България ни гледа. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2014, с. 3-4; ISBN 978-619-00-0109-6


 
  Отзив
 
 Издадено
  13383
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/