Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевата carmen horrendum


Донев, Владимир (2013) Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевата carmen horrendum Езиците на културата. Т. 2, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 407-419; ISBN 978-954-680-867-7; COBISS.BG-ID 1259860452


 
  Статия
 
 Издадено
  13381
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/