Александър Солженицин и оценката за неговото творчество в „Задочните репортажи“ на Георги Марков


Донев, Владимир (2013) Александър Солженицин и оценката за неговото творчество в „Задочните репортажи“ на Георги Марков Сб. „1962“, Кралица „Маб“, София, 2013, с. 184-198, ISBN 978-954-533-126-8; Liternet - http://liternet.bg/publish10/vdonev/georgi-markov-solzhenicin.htm; № 573 в НРС


 
  Статия
 
 Издадено
  13380
 Владимир Донев

1. Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990), Съставител Пламен Дойнов, Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, София, 2013, с. 121, ISBN 978-954-533-130-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/