Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С)


Тодоров, Георги (1993) Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски” , книжка 27, стр. 402-409.


 
  
 
 
  1338
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/