Екзистенциалистката версия на лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински


Донев, Владимир (2013) Екзистенциалистката версия на лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник, бр. 14, 10-16. 04. 2013, с. 4-5; ISSN 1310-9561,COBISS.BG-ID 1250135012; http://www.svobodata.com/page.php?pid=10474&rid


 
  Статия
 
 Издадено
  13379
 Владимир Донев

1. Маргрета Григорова. Очите на словото. Полонистични студии. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2014, с. 9, 337; ISBN: 978-619-00-0184-3; COBISS.BG-ID 1271634660

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/