Архетипното начало в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев.


Донев, Владимир (2012) Архетипното начало в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев. Пространства на словото. Т. 1., Изд. цен. Боян Пенев, София, 2012, с. 586-597; ISBN 978-954-8712-77-4


 
  Статия
 
 Издадено
  13378
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/