Триединният образ на книгата (текст за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат)


Донев, Владимир (2012) Триединният образ на книгата (текст за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат) Библиотеки, четене, комуникации, Т. II, Велико Търново, 2012, с. 58-62, ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID 1250816740


 
  Статия
 
 Издадено
  13377
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/