Векът на Солженицин


Донев, Владимир (2012) Векът на Солженицин След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940), Изд. „Ивис“, В. Търново, 2012, с. 247-259, ISBN 978-954-2968-33-7; COBISS.BG-ID 1249374948


 
  Статия
 
 Издадено
  13376
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/