Малкият Сибир. Лагерната мемоаристика на Стефан Бочев. Гласът от подземието.


Донев, Владимир (2012) Малкият Сибир. Лагерната мемоаристика на Стефан Бочев. Гласът от подземието. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Изд. „Кралица Маб“, София, 2012, с. 518-547, ISBN 978-954-533-121-3; ISBN 978-954-8773-10-2; COBISS.BG-ID 1253735908 Електронно списание LiterNet, 28.04.2012, № 4 (149), http://liternet.bg/publish10/vdonev/stefan-bochev.htm; ISBN1312-2282


 
  Студия
 
 Издадено
  13375
 Владимир Донев

3. Вихрен Чернокожев. Българската антитоталитарна литература през 60-те – 80-те години на ХХ век, с. 2, http://www.abcdar.com/docs/magazine/2/Chernokozhev.pdf

4. Мая Ангелова. Българският производствен роман. Изд. „Кралица Маб“, София, 2014, с. 232, 386; ISBN 978-954-533-136-7; COBISS.BG-ID 1265596132

2. Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990), Съставител Пламен Дойнов, Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, София, 2013, с. 98, ISBN 978-954-533-130-5

1. Пламен Дойнов. НРБ-литературата: речници, диалози, (неразбиране) - В: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Изд. „Кралица Маб“, София, 2012, с. 28, ISBN 978-954-533-121-3; ISBN 978-954-8773-10-2; COBISS.BG-ID 1253735908

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/