Алтернативно pro domo sua. (за: Детрез, Р. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.). София: Кралица Маб, 2015. )


Налбантова, Елена (2015) Алтернативно pro domo sua. (за: Детрез, Р. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.). София: Кралица Маб, 2015. ) Проглас, кн. 2 за 2015, с. 438-440.ISSN (print) 08617902 COBISS.BG-ID 1119668196


 Рецензия за книгата на Р. Детрез "Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.)", С., 2015.
  Рецензия
 Раймонд Детрез, "Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.)"


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13372
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/