Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.)


Тодоров, Георги (1993) Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр.от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр. 377-380.


 
  
 
 
  1337
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/