Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки.


Налбантова, Елена (2016) Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки. Relaţiile Moldo-Bulgare: Istorie şi Cultură / Молдовско-български връзки: История и Култура. Съставители: Ник. Червенков, Ив. Думиника. Кишинев: S.Ş.B, 2016. 548 с. – с. 437-447. ISBN 978-9975-9577-5-5


 За пръв път е направено представяне на състоянието на съвременната българска бесарабска проза. Очертани са принципите на подбор на творбите и авторите, темите на произведенията, проблемите, които това явление поставя за решаване.
  Статия
 съвременна българска бесарабска проза, П. Бурлак-Вълканов, Ив. Вълков, Ив. Ненов, А. Малешкова и Н. Куртев, Ил. Вълков, гладомор, репресии, преселение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13369
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/