Пет горчиви череши.


Налбантова, Елена (2016) Пет горчиви череши. Одеска българистика (изд. на ОНУ „И. Мечников“), № 13-14 (2015-2016), с. 96-100. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545


 Представяне на пет романа от А. Малешкова и Н. Куртев, имащи за тема съдбата на бесарабските българи от времето на преселението им от прародината до днес.
  Рецензия
 Анна Малешкова, Николай Куртев, Да намериш разковничето, „На кръстопът“, „Смехът на дявола“ „Председателят“, „Горчиви череши“


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13368
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/