Одеса i тематика вiдчуждення в болгарськiй лiтературi 40-70-х рокiв ХІХ ст.


Налбантова, Елена (2016) Одеса i тематика вiдчуждення в болгарськiй лiтературi 40-70-х рокiв ХІХ ст. Одеса у слов’янских литературах. Студiї. Bialystok – Odessa, p. 99-116. ISBN 978-83-63470-56-2


 Като се привличат творби на Н. Геров, Д. Чинтулов, В. Друмев, Хр. Ботев и Ив. Вазов, писани в Одеса, се представят първите интерпретации от български писатели на темата за отчуждението.
  Статия
 Одеса, Н. Геров, Д. Чинтулов, В. Друмев, Хр. Ботев,Ив. Вазов, поезия, проза


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13366
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/