Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма


Момов, Митко (2016) Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма В: сп. Идеи (ред. Колегия А. Грънчаров, М. Момов, А. Пацев), бр. 2 (23) година 8, Август, с. 83-89 ISSN 1313-9703


 Причинността представена от Васубандху в Карика 28 е предмет на философска дискусия. Въведената в нея Дванайсет членната формула за взаимо- зависимото възникване (pratytiasamutpada, пратитясамутпада) представлява цялостна концепция. Предложената от него философия на термина поставя концептуалната реалност от позицията на над общоприета езикова употреба. Съзнанието за нея не е гносеологично вътрешно предизвикано от безпогрешно произнесъл се за нея авторитет. Нито пък е онтологично възникнало абсолютно начало. За прозрелия в принципа на причинността става дума за без начална и безкрайна верига формиращи и формирани фактори от причини и следствия. Манията за авторство „Аз”, за притежание „мое”, за това че сам диктуваш нещата, обратно, те хвърлят в заблудата на въображаемия свят. В действителност биваш захвърлен в гравитацията на цели и желания, всякой от които е източник на пороци от низш порядък. Оттук и недоумението относно смисъла на живота – „Защо живея?”.
  Статия
 енциклопедия Абхидхарма, Васубандху, причинно-зависимо възникване, неведение
 Издадено
  13364
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/