ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.)


Тодоров, Георги (1990) ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.) Сб. н. докл. на Втора младежка научна сесия, София, ВВТУ “T. Каблешков”, стр.260-262.


 
  
 
 
  1336
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/