Българско-сръбски разговорник


Иванова, Ценка (2005) Българско-сръбски разговорник Плевен, Грамма, ISBN 954-8805-68-5, автори Ц. Иванова и Биляна Васич


 Учебен тематичен речник, съдържащ граматически очерк за сръбския език с елементи на сравнение с българския и посочени елементи на интерференция, основна лексика от 40 комуникативни тематични групи, историческа и социокултурна информация, 400 стр. "джобен" формат.
  Учебник / Учебно помагало
 български език, сръбски език, разговорник, тематичен речник


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13353
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/