Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.)


Тодоров, Георги (1993) Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”


 
  
 
 
  1335
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/