Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.)


Тодоров, Георги (1993) Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”,


 
  
 
 
  1334
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/