Схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII–XVIII век и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток


Димитров, Добромир (2016) Схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII–XVIII век и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.10 (117), с.5-16. (ISSN1311-9761


 
  Статия
 Евхаристийно богословие, литургично богословие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13338
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/