Към раздяла с илюзиите във философията на международната сигурност


Бузов, Вихрен (2016) Към раздяла с илюзиите във философията на международната сигурност В: "Глобалните проблеми и съдбата на България през 21 век", Сборник посветен на 70-годишнината на чл.кор.проф. В. Проданов, съст. Б. Градинаров, Bisfrim, С., с.203-209, ISBN 9786199075708


 TO ABANDONMENT OF ILLUSIONS IN THE PHILOSOPHY OF INTERNATIONAL SECURITY Prof.DSc Vihren Bouzov St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, v.bouzov@gmail.com Summary The achievements of Prof. Vassil Prodanov in the philosophy of international security are analyzed in the paper. He formulates some convincing arguments leading to rejection of the neoliberal myths about the global democracy, ‘humanitarian’ interventions and the West as a defender of liberty, about the new international order in the unipolar world and the ideology of multiculturalism. His criticism carries an objective view of the present-day world and provides inspirations for future researches beyond ideological delusions.
  Статия
 : philosophy of international security, rejection of neoliberal illusions


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  13336
 Вихрен Бузов

1. Дуранкев, Б., "Опит за представяне "Глобалните проблеми и съдбата на България през 21 век" в сайт http://www.nipi.eu/comment/3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/