Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.)


Тодоров, Георги (1990) Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.) Сб. н. трудове ВВОУ “В.Левски” - В.Търново


 
  
 
 
  1333
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/