Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.)


Тодоров, Георги (1988) Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВВОВУ “В.Левски” - кн. 6 - Автоматизация на управлението. Свързочна техника. стр. 119 -123.


 
  
 
 
  1330
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/