Относно някои дидактически модели за формиране на понятия


Михова, Маринела (2004) Относно някои дидактически модели за формиране на понятия Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, 20-25 септември, 2004, Китен. Съст. Б. Ангелов. София: Веда Словена-ЖГ, 2004, с. 436-439. ISBN 954-8510-87-1


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13297
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/