Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение


Михова, Маринела (2004) Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Култура и образование – перспективи". Пловдив, 2004. Ред. Д. Лефтерова, Пловдив, 2004.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13296
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/