Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели)


Михова, Маринела (2004) Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели) Педагогически алманах, 2004, 1-2, с.25-35. ISSN 1310-358X


 Представени са и са анализирани два модела , проследяващи етапите на одобряване и разпространение на иновациите в образованието.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13294
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/