Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението


Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Научна конференция " Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", Китен, 6-9 октомври 2003. София: Веда Словена- ЖГ, 2003, с. 317-322. ISBN 954-8510-82-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13291
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/