Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.)


Тодоров, Георги (1983) Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , кн.11. стр. 40 - 44.


 
  
 
 
  1329
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/