Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение


Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13288
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/