Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция


Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003”. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер,2003, с. 259-271. ISBN 954-775-259-6


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13287
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/